Budowa GEOPORTALU została sfinansowana ze środków projektu pn. „Wdrożenie rozwiązań zarządczych w Gminie Michałowice, Gminie Wielka Wieś oraz Gminie Zielonki” w ramach priorytetu V. „Dobre zarządzanie”, Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
GEOPORTAL URZĘDU GMINY MICHAŁOWICE


Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie publicznym

Kliknij tutaj, aby zgłosić problem lub uwagę (geokonsultacje)

Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie niepublicznym

Kliknij tutaj, aby przeglądać dane opisowe EGiB


Informacje prezentowane na tle ort fotomapy i granic administracyjnych umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.