Geoportal gminy Michałowice
Pomoc      Strona UG
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice administracyjne
Zdjęcie lotnicze 2012
Zdjęcie lotnicze 2009
Zdjęcie lotnicze 1997
Mapa topograficzna
Gospodarka przestrzenna
Aktualny plan zagospodarowania
Obszary planu (MPZP)
Rysunek planu (MPZP)
Studium zagospodarowania
Obszary studium
Rysunek studium
Plan 2006 (obowiązujący w obszarach nie objętych aktualnym planem)
Obszary planu (MPZP)
Rysunek planu (MPZP)
Warstwy wektorowe
Działki ewidencyjne
Granice działek
Numery działek
Drogi
Adresy
Transport
Południk 20
Przebieg trasy S7
Granica aglomeracji
Turystyka
Parki Krajobrazowe
Parki Krajobrazowe -Obszar
Parki Krajobrazowe - rysunek

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg